Lehmät

Pursihuvilat | Elämyksiä Raissiluodossa

Lehmien elämää

Tilamme on ollut saman suvun hallussa ainakin 1540-luvulta lähtien. Vuonna 2014 siirryimme lypsylehmistä Hereford emolehmiin. Lehmät poikivat kerran vuodessa ja hoitavat vasikkansa laitumella noin 5 kk. Lehmien pääasiallinen tehtävä on perinnemaiseman hoito. Laidunnus pitää maiseman avoimena ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Osa tilamme lehmistä viedään vasikoidensa kanssa kesälaitumille myös lähisaariin. Saaressamme on myös toinen nautakarjatila. Laidunnettua perinnemaisemaa voi ihailla kylätietä kulkiessa.

Ota yhteyttä